Vítej na stránkách

Kurz učednictví

Staň se učedníkem dnes!

Kurz učednictví je projekt, který byl založen v ‪roce 2018 vedoucím německé misijní školy Josia Michaelem Dörnbrackem. Tam, kde se šíří, pomáhá lidem žít živý vztah s Bohem a sdílet se o své víře. 

  • Ptáš se, jestli může i dnešní církev zažít zkušenost šíření evangelia, jakou zažívala raná církev? 
  • Toužíš po živém vztahu s Bohem a nevíš, co v životě změnit?
  • Chtěl bys být misijně aktivní, ale nevíš prakticky, jak na to?
  • Toužíš po podpoře dalších věřících a chybí ti vřelé společenství a sdílení se?

Vydej se i ty na cestu po stopách novozákonní církve a absolvuj spolu s námi 40-denní trénink pro zakládání skupinek učednictví. Více informací najdeš v rubrice Trénink.


Ježíšův příklad

Než Ježíš vystoupil na nebe, povolal své učedníky, aby hlásali evangelium po celém světě a dělali z lidí učedníky. Jeho plán byl jasný: jeho učedníci měli dělat z lidí učedníky a měli je vyučovat, aby i oni dělali učedníky z dalších lidí. Pouze tak mohl být jeho příkaz naplněn. Skutky apoštolů poukazují na to, jak raní křesťané tento příkaz naplnili a během jedné generace vynesli Ježíšovo poselství do celého tehdy známého světa. Je to příběh jedinečného učednického hnutí. 

To, co se tehdy stalo, se má opakovat: Než se Ježíš vrátí, vznikne znovu učednické hnutí, skrze které bude každý člověk zasažen Ježíšovým evangeliem. Tento kurz učednictví staví na principech učednictví, tak jak je sám Ježíš vyučoval a praktikoval a jak je i první křesťané po Ježíši opakovali. Má být pomocí při následování Ježíšova příkladu a praktikování učednictví v 21. století.

REFERENCE

Hezké na tom je, že každý se může zapojit svými dary a schopnostmi. Každý je potřebný, protože každý dostal od Boha dary! Uvidíme, kam nás Bůh povede do budoucna.

Lukas Reddiess

zakladatel skupinky Caregroup

Lidé ve skupince se velmi stmelí, jsou tu jeden pro druhého a modlí se. Každý může být misijně aktivní. Těžko si už umím představit život bez toho.

Tanja Ardino

účastnice skupinek učednictví

Původně jsem si myslela, že při zapojení se do skupinek učednictví budu dělat něco pro Pána Boha. Zjistila jsem však, jak mnoho díky nim On dělá pro mě.

Eva Jenčuráková

vedoucí skupinky učednictví