Vítej na stránkách

Kurz učednictví

učedníkem dnes

Kurz učednictví je projekt, který byl založen v ‪roce 2018 vedoucím německé misijní školy Josia Michaelem Dörnbrackem. Tam, kde se šíří, pomáhá lidem žít živý vztah s Bohem a sdílet se o své víře. 

  • Ptáš se, jestli může i dnešní církev zažít zkušenost šíření evangelia, jakou zažívala raná církev? 
  • Toužíš po živém vztahu s Bohem a nevíš, co v životě změnit?
  • Chtěl bys být misijně aktivní, ale nevíš prakticky, jak na to?
  • Toužíš po podpoře dalších věřících a chybí ti vřelé společenství a sdílení se?

Vydej se i ty na cestu po stopách novozákonní církve a absolvuj spolu s námi 40-denní trénink pro zakládání skupinek učednictví. Více informací najdeš v rubrice Trénink.


Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. 

Ježíšův příklad

Než Ježíš vystoupil na nebe, povolal své učedníky, aby hlásali evangelium po celém světě a dělali z lidí učedníky. Jeho plán byl jasný: jeho učedníci měli dělat z lidí učedníky a měli je vyučovat, aby i oni dělali učedníky z dalších lidí. Pouze tak mohl být jeho příkaz naplněn. Skutky apoštolů poukazují na to, jak raní křesťané tento příkaz naplnili a během jedné generace vynesli Ježíšovo poselství do celého tehdy známého světa. Je to příběh jedinečného učednického hnutí. 

To, co se tehdy stalo, se má opakovat: Než se Ježíš vrátí, vznikne znovu učednické hnutí, skrze které bude každý člověk zasažen Ježíšovým evangeliem. Tento kurz učednictví staví na principech učednictví, tak jak je sám Ježíš vyučoval a praktikoval a jak je i první křesťané po Ježíši opakovali. Má být pomocí při následování Ježíšova příkladu a praktikování učednictví v 21. století.