KONCEPT


Cílem učednictví je duchovní růst a násobení učedníků (multiplikace). K této multiplikaci učedníků, skupinek a sborů může však dojít jedině s pomocí metody, která je biblická a jednoduchá. Musí být biblická, aby ji mohl Bůh požehnat. A musí být jednoduchá, aby se ji každý mohl rychle naučit a použít. Tento kurz učednictví byl koncipován tak, aby přesně tohoto dosáhl. Účastníci se setkávají na skupinkách učednictví, aby studovali Boží slovo, modlili se a učili se získávat lidi pro Ježíše. Cílem je, aby se naučili:

  • předávat svou víru v běžném dni přirozeným a nakažlivým způsobem
  • studovat s přáteli Bibli
  • vést skupinky jako jsou skupinky učednictví, caregroups (misijně zaměřené skupinky) a biblické skupinky

Centrálním bodem je biblické studium Discovery Bible Study, při němž účastníci společně objevují Boží slovo a přitom se učí spolu a od sebe navzájem. Důležité je, že ve středu nestojí učitel, ale Bible, která je zkoumána s pomocí jednoduchých otázek.

Tato metoda je tak jednoduchá, že se ji může každý v krátké době naučit. Je fascinující zažívat, jak se dají najít nejlepší odpovědi pro každou fázi učednictví přímo v Bibli. Příručka 40-denní trénink učednictví velmi podrobně popisuje koncept skupinek učednictví (ke stažení i v rubrice Materiály).

Základním předpokladem kurzu učednictví je, že učednictví je proces, ne stav. Následující model popisuje čtyři fáze růstu učedníka:

  1. V první fázi dochází k evangelizaci, která vede lidi k obrácení. Znovuzrozený křesťan pochopil evangelium, osobně přijal spasení skrze Ježíše Krista a získal ujištění o spasení.
  2. Druhá fáze popisuje duchovní růst učedníka, který žije duchovně naplněným životem, pravidelně se modlí, studuje Bibli a zažívá vítězství ve svém křesťanském životě.
  3. Misionář a pracovník ve třetí fázi rozumí základním principům evangelizace a naučil se vést lidi k Ježíši. Dokáže provádět druhé fázemi jedna a dvě.
  4. Vedoucí a učitel jde ve čtvrté fázi ještě o krok dál. Naučil se trénovat druhé pro službu a provádět je skrze všechny čtyři fáze učednictví. Jedině díky lidem ve čtvrté fázi můžeme zažít násobení učedníků v církvi (multiplikaci).

Tento model má samozřejmě své limity a je pouze zjednodušeným znázorněním reálného stavu, protože nově obrácený člověk se může začít sdílet o své víře okamžitě. Sdílení víry je závislé především na duchovním růstu, který nikdy nekončí. Ale díky tomuto diagramu můžeme jasně vidět, že učednictví je neustálý proces s provázanými, ale zároveň odlišnými mezníky.

Je nezbytné pochopit, že tento proces neproběhne sám od sebe, ani to není něco, co se odehrává čistě jen mezi Bohem a věřícím. Bible dává jasně najevo, že tento proces musí být záměrně podporován těmi, jež se zapříčinili na rozhodnutí člověka stát se učedníkem. To je to, co Ježíš dělal se svými učedníky, co Barnabáš dělal s Pavlem, Pavel s Timoteem a Timoteus s dalšími. Pavel mu napsal: "Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další" (2.Timoteovi 2,2).