KONTAKT

Vydavatel v Německu

Církev adventistů sedmého dne v Baden-Württembergu 

Organizace veřejného práva Firnhaberstr. 7 

70174 Stuttgart


Zodpovědná osoba

Michael Dörnbrack 

E-mail: michael.doernbrack@adventisten.de


Překlad do českého jazyka

Andrea Sabelová

E-mail: andrea.sabelova@email.cz


Odkaz na německé stránky: 

www.jüngerschaftskurs.de 


Dotazy a připomínky piš na:

kurz.ucednictvi@email.cz